Återbetalning av del av insats

Nu är återbetalningen av 62,5% av erlagda insatser i föreningen inmatade i internetbaken för utbetalning den 2 maj 2019. Var och en får det belopp som var angivit på blanketten ni fick i slutet av mars för att lämna kontaktuppgifter och kontonummer.

Utbetalningen är märkt ”Återbetalning del av insats” vid betalning till bankkonton och ”Återbetalning av del av insats VH fiber ek. förening” vid betalning till bankgirokonton.
Posted in Okategoriserade | Leave a comment

KALLELSE till Ordinarie föreningsstämma i Västra Husby Fiber ekonomisk förening med extra punkt med förslag till likvidation av föreningen.

KALLELSE till Ordinarie föreningsstämma i Västra Husby Fiber ekonomisk förening med extra punkt med förslag till likvidation av föreningen.

Söndag 5 maj 2019 kl  17.00 i Västra Husby Gamla Hemmet

Bilagor

  1. Kallelse med dagordning och styrelsens förslag till beslut om likvidation
  2. Årsredovisning och revisionsberättelse

Styrelsen önskar er en GLAD och TREVLIG PÅSK , och sen får ni fira VALBORGSMÄSSOAFTON och FÖRSTA MAJ innan det är dags för årsstämman!

Varmt välkomna!

Styrelsen

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Utskick till medlemmarna med begäran om kontonummer

Denna vecka (19-23 mars 2019) skickar vi ut följande till alla medlemmar (hos de flesta  lägger vi utskicket i brevlådan):

INFORMATION TILL MEDLEMMARNA I VÄSTRA HUSBY FIBER EKONOMISK FÖRENING

Föreningen har byggt ut fibernät och tillhandahållit fiberanslutningar i Västra Husby tätort och på landsbygden i Västra Husby söder om Göta Kanal i samarbete med Söderköpings kommun. Föreningen har ett avtal med kommunen som innebär att nätet ska överlåtas till kommunen efter fem år. Överlåtelsen genomfördes vid årsskiftet 2018-2019. Därefter har föreningen ingen kvarvarande verksamhet och kommer att upplösas i laga ordning, vilket innebär att föreningens stadgar och lagen om ekonomiska föreningar måste följas.

ordinarie föreningsstämma som är planerad till 2019-05-05 kl 17 kommer även förslag till beslut om likvidation av föreningen att tas upp som en extra punkt.

Efter begäran om likvidation övertar likvidatorn styrelsens uppgifter. Likvidationen tar ca 9 månader och det hela avslutas med en likvidationsstämma.

Styrelsen planerar att återbetala den del av medlemmarnas insatser i föreningen som inte har förbrukats för utbyggnaden av fibernätet och som inte behövs för kommande utgifter inklusive kostnader för avvecklingen av föreningen. Denna del av insatsen återbetalas före halvårsskiftet i år. Beloppen för er erlagda insats och den planerade återbetalningen till er framgår av bifogad blankett.

För att kunna skicka information, kallelser och utbetalning behöver vi uppdaterade kontaktuppgifter samt bankontouppgifter. Lämna dessa uppgifter på bifogad blankett senast 31 mars 2019.

Ni kan även ange hur ni vill få information och kallelser, vi använder e-post som standard om vi inte har någon annan uppgift. SMS innebär ett kortfattat meddelande med en länk till hela informationen. Ni kan välja både e-post och SMS. Vanlig post gäller endast när e-post eller sms inte fungerar för er.

Uppgiftsblanketten bifogas i två exemplar, behåll det ena skicka/lämna det andra till oss.

 

Med vänlig hälsning

 

Styrelsen

Västra Husby Fiber ekonomisk förening

 

PS.: Har ni några frågor går det naturligtvis bra att ringa eller kontakta oss på annat sätt!

Vi kommer även att finnas på Gamla hemmet där ni kan lämna blanketten söndagarna 24 och 31 mars kl 10-12

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Nu har vi ingen fiber längre och föreningens avveckling påbörjas

Nu har föreningens fiberverksamhet upphört. Vid årsskiftet överlät föreningen sitt nät till Söderköpings kommun i enlighet med det samarbetsavtal som föreningen tecknade med kommunen 2013.

I praktiken innebär detta ingen förändring för befintliga anslutningar eftersom kommunen enligt samarbetsavtalet har haft ansvarat för driften av nätet. Hur kommunen löser driften framgår på https://www.soderkoping.se/bostad-miljo/din-bostad/bredband/ där man också kan hitta information om vart man ska vända sig om man vill ha en ny anslutning.

Styrelsen påbörjar nu arbetet med avveckling av föreningen som kommer att göras genom likvidation. Detta är en process som tar omkring ett år att genomföra. På årsstämman som vi planerar att hålla i februari kommer en punkt vara beslut om likvidation, sedan kan likvidator utses.

De likvida tillgångarna i föreningen (minus kostnaden för likvidationen) ska även betalas ut till medlemmarna i proportion till erlagda insatser, vi kommer därför att begära in uppgifter från er för att kunna genomföra utbetalningen. Ni kan underlätta för oss genom att anmäla ändrade kontaktuppgifter mm via Kontaktuppgifter. Vi avser även att ”låsa” medlemskapet till statusen vid årsskiftet, vilket innebär att den som är ägare till fastigheten vid ingången till 2019 kvarstår som medlem även om fastigheten byter ägare efter årsskiftet och därmed även får utbetalningen enligt ovan.

Styrelsen

E-post: bredband.vastra.husby@gmail.com

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Ordinarie föreningsstämma 2018

Ordinarie föreningsstämma i Västra Husby Fiber ekonomisk förening hölls torsdag 28 mars 2018 kl  18.00 i Västra Husby Hembygdsförenings lokal Västra Husby Gamla Hemmet 1

Här finns Årsredovisning, Revisionsberättelse och protokoll från stämman

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Intresseanmälan ny fiberanslutning

INTRESSEANMÄLAN

Klicka på texten och fyll i formuläret om du funderar på ny fiberanslutning i Västra Husby så kommer vi kontakta dig.

 

 

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Ordinarie föreningsstämma 2017

Ordinarie föreningsstämma i Västra Husby Fiber ekonomisk förening hölls torsdag 30 mars 2017 kl  19.00 i Västra Husby Hembygdsförenings lokal Västra Husby Gamla Hemmet 1

Här finns Årsredovisning, Revisionsberättelse och protokoll från stämman

 

 

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Västra Husby Fiber ekonomisk förenings

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

genomfördes
Söndag 20 mars 2016 kl 17.00
i
Gamla Hemmet Västra Husby

Länk till Protokoll stämma 2016-03-20

Länk till Årsredovisning och Revisionsberättelse 2015

 

Styrelsen

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Beställning av anslutning

För förfrågan och beställning av anslutning till förenings fibernät är det enklast att kontakta oss via e-post:  bredband.vastra.husby@gmail.com

eller kontakta någon av oss i styrelsen:

Magnus Schönbeck  0730 436 545
Mats Myhrman   0705 386 570
Gunnar Fredin  0705 435 530
Björn Bolling

Prislista 2016-08-25

Områdeskarta:
VHusbyFiber

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Hemsidan var nere, nu är den uppe.

Pga att västrahusby.se inte har ägts av fiberföreningen har vi inte haft koll på domänfakturorna, och en miss gjorde att sidan stängdes ner.

Nu har domänen bytt ägare och vi har kontroll över hela sidan (domän och server).

Kommer ni inte åt sidan så ring Mats på 070 – 538 65 70

/Mats

Posted in Information | Leave a comment