Category Archives: Okategoriserade

Kallelse till extra föreningsstämma 2019-06-13 kl 18.30 i Gamla Hemmet

I och med att likvidator har ersatt styrelsen ska föreningen kalla till stämma för att fastställa redovisningen och beviljas ansvarsfrihet för tiden från senaste bokslut till tidpunkten då Bolagsverket har utsett likvidator. KALLELSE till Extra föreningsstämma i Västra Husby Fiber ekonomisk förening Torsdag 13 … Continue reading

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Föreningen är försatt i frivillig likvidation

Vid årsstämman 2019-05-05 beslutades att föreningen skulle försättas i frivillig likvidation samt att Gunnar Fredin skulle föreslås som likvidator. 2019-05-25 har bolagsverket utsett Gunnar Fredin till likvidator som därmed träder in i styrelsens ställe. Ansökan om kallelse av okända borgenärer … Continue reading

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Protokoll från årsstämma 2019-50-05

Protokollet från årsstämman.

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Återbetalning av del av insats

Nu är återbetalningen av 62,5% av erlagda insatser i föreningen inmatade i internetbaken för utbetalning den 2 maj 2019. Var och en får det belopp som var angivit på blanketten ni fick i slutet av mars för att lämna kontaktuppgifter … Continue reading

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

KALLELSE till Ordinarie föreningsstämma i Västra Husby Fiber ekonomisk förening med extra punkt med förslag till likvidation av föreningen.

KALLELSE till Ordinarie föreningsstämma i Västra Husby Fiber ekonomisk förening med extra punkt med förslag till likvidation av föreningen. Söndag 5 maj 2019 kl  17.00 i Västra Husby Gamla Hemmet Bilagor Kallelse med dagordning och styrelsens förslag till beslut om likvidation Årsredovisning och revisionsberättelse Styrelsen önskar … Continue reading

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Utskick till medlemmarna med begäran om kontonummer

Denna vecka (19-23 mars 2019) skickar vi ut följande till alla medlemmar (hos de flesta  lägger vi utskicket i brevlådan): INFORMATION TILL MEDLEMMARNA I VÄSTRA HUSBY FIBER EKONOMISK FÖRENING Föreningen har byggt ut fibernät och tillhandahållit fiberanslutningar i Västra Husby … Continue reading

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Nu har vi ingen fiber längre och föreningens avveckling påbörjas

Nu har föreningens fiberverksamhet upphört. Vid årsskiftet överlät föreningen sitt nät till Söderköpings kommun i enlighet med det samarbetsavtal som föreningen tecknade med kommunen 2013. I praktiken innebär detta ingen förändring för befintliga anslutningar eftersom kommunen enligt samarbetsavtalet har haft … Continue reading

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Ordinarie föreningsstämma 2018

Ordinarie föreningsstämma i Västra Husby Fiber ekonomisk förening hölls torsdag 28 mars 2018 kl  18.00 i Västra Husby Hembygdsförenings lokal Västra Husby Gamla Hemmet 1 Här finns Årsredovisning, Revisionsberättelse och protokoll från stämman

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Intresseanmälan ny fiberanslutning

INTRESSEANMÄLAN Klicka på texten och fyll i formuläret om du funderar på ny fiberanslutning i Västra Husby så kommer vi kontakta dig.    

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Ordinarie föreningsstämma 2017

Ordinarie föreningsstämma i Västra Husby Fiber ekonomisk förening hölls torsdag 30 mars 2017 kl  19.00 i Västra Husby Hembygdsförenings lokal Västra Husby Gamla Hemmet 1 Här finns Årsredovisning, Revisionsberättelse och protokoll från stämman    

Posted in Okategoriserade | Leave a comment