Projekterings träff i Västra Husby samhälle

Fiberföreningen kommer att genomföra platsbesök i samhället för att reda ut eventuella
frågetecken kring den föreslagna projekteringen som gjorts.

Den första omgången kommer äga rum den 15 september, 11:30 – 17:00.

Nästa omgång ber vi få återkomma till.

Du som fastighetsägare ombeds att delta då du vet var det är tänkt att din anslutning kommer att gå in till din tomt/fastighet. Kan du inte närvara ska du meddela dina synpunkter till områdesansvarig.

Kom ihåg att vi alla måste sträva efter att få så billiga anslutningskostnader som möjligt. Det innebär att vi undviker asfalt och istället strävar efter att anlägga i t ex grus, jord, gräsmark så långt som möjligt, tills det är mer eller mindre oundvikligt. Samma gäller om en fastighetsägare t ex vill ändra inkommande kabel från norr till söder eller något liknande. Föreningen kan inte bekosta denna extra grävning utan dessa kostnader får fastighetsägaren själv stå för.

Allt detta för att vi ska hålla oss inom ramen för vår budget och klara 11 500 kr per anslutning.

Tider 

Söndag 15 september

 • Ljungstigen och Enstigen kl 11:30 – 12:15
  Samling på skolparkeringen.
  Områdesansvariga: LO Sundqvist & Björn Lundberg
 • Tallstigen och Granstigen kl 12:30 – 13:15
  Samling på skolparkeringen.
  Områdesansvariga: Lennie Hellström & Ola Svensson
 • Gullvivsstigen 13:30 -14:00
  Samling korsningen Gullvivsstigen – Vitsippstigen.
  Områdesansvariga: Bengt Ekelund & Stefan Lindeberg
 • Rödsippstigen och Vitsippstigen 14:15 – 15:00
  Samling korsningen Rödsippstigen – Gullvivstigen.
  Områdesansvariga: Peter Elgström & Magnus Schönbeck
  (Peter Karlsson)
 • Området runt lekparken 15:15 – 16:00
  Samling vid lekparken.
  Områdesansvariga: Claes Hurtig & Robin Hurtig
 • Önstorpsv. – Blåklocksstigen – Nyponstigen 16:15 – 17:00
  Samling i korsningen Önstorpsv. – Blåklocksstigen.
  Områdesansansvarig: Tobias Ivarsson & Mikael Weléen

Välkomna!

Styrelsen, arbetsgrupp och områdesansvariga

This entry was posted in Fibernytt and tagged , . Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *