Nu har vi ingen fiber längre och föreningens avveckling påbörjas

Nu har föreningens fiberverksamhet upphört. Vid årsskiftet överlät föreningen sitt nät till Söderköpings kommun i enlighet med det samarbetsavtal som föreningen tecknade med kommunen 2013.

I praktiken innebär detta ingen förändring för befintliga anslutningar eftersom kommunen enligt samarbetsavtalet har haft ansvarat för driften av nätet. Hur kommunen löser driften framgår på https://www.soderkoping.se/bostad-miljo/din-bostad/bredband/ där man också kan hitta information om vart man ska vända sig om man vill ha en ny anslutning.

Styrelsen påbörjar nu arbetet med avveckling av föreningen som kommer att göras genom likvidation. Detta är en process som tar omkring ett år att genomföra. På årsstämman som vi planerar att hålla i februari kommer en punkt vara beslut om likvidation, sedan kan likvidator utses.

De likvida tillgångarna i föreningen (minus kostnaden för likvidationen) ska även betalas ut till medlemmarna i proportion till erlagda insatser, vi kommer därför att begära in uppgifter från er för att kunna genomföra utbetalningen. Ni kan underlätta för oss genom att anmäla ändrade kontaktuppgifter mm via Kontaktuppgifter. Vi avser även att ”låsa” medlemskapet till statusen vid årsskiftet, vilket innebär att den som är ägare till fastigheten vid ingången till 2019 kvarstår som medlem även om fastigheten byter ägare efter årsskiftet och därmed även får utbetalningen enligt ovan.

Styrelsen

E-post: bredband.vastra.husby@gmail.com

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *