Kallelse till extra föreningsstämma 2019-06-13 kl 18.30 i Gamla Hemmet

I och med att likvidator har ersatt styrelsen ska föreningen kalla till stämma för att fastställa redovisningen och beviljas ansvarsfrihet för tiden från senaste bokslut till tidpunkten då Bolagsverket har utsett likvidator.

KALLELSE till Extra föreningsstämma i

Västra Husby Fiber ekonomisk förening

Torsdag 13 juni 2019  kl 18.30 Västra Husby Gamla Hemmet

Dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
  3. Godkännande av röstlängden
  4. Val av två justeringsmän
  5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
  6. Fastställande av dagordningen
  7. Styrelsens avgångsredovisning för tiden 2019-01-01—2019-05-25 och revisionsberättelsen
  8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
  9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna för tiden 2019-01-01—2019-05-25
  10. Stämmans avslutande

Kaffe och te serveras

Länk till avgångsredovisningen

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *