Likvidationen av Västra Husby Fiber ekonomisk förening börjar närma sig slutet

Nu börjar slutet av likvidationen närma sig. Under sista veckan i november går den sex månader långa tiden för kallelse av okända borgenärer ut. När jag har fått besked från Bolagsverket att inga krav inkommit kan jag avsluta likvidationen.

Först ska jag utskifta tillgångarna, det vill säga betala ut banksaldot till medlemmarna i proportion till erlagda insatser. Om ingen okänd borgenär dyker upp blir utbetalningen denna gång ungefär en femtedel så stor som den utbetalning som gjordes i början maj. Utbetalningen görs till SAMMA BANKONTO som utbetalningen i maj. Om ni vill ändra konto anmäl detta till mig SENAST 13 DEC. Jag planerar att göra utbetalningen före jul.

Sedan återstår för mig att skriva en slutredovisning och hålla en slutstämma preliminärt runt månadsskiftet jan/feb 2020.

Gunnar Fredin
Likvidator

 Västra Husby Fiber ek för
www.västrahusby.se
bredband.vastra.husby@gmail.com
070-543 5530

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *