Utbetalning och Kallelse till SLUTSTÄMMA 2019-12-30 kl 18.30

Hej alla medlemmar!

Likvidationen fortsätter snabbare än planerat, jag kommer att hålla slutstämma i år, se kallelse nedan.

Nu har jag fått besked från Bolagsverket att inga okända borgenärer har hört av sig.

Jag har nu matat in utbetalningen av det utskiftade beloppet för betalning 20 december till medlemmarna i proportion till erlagda insatser. Utbetalningen blir ungefär en femtedel så stor (mer exakt 20,448%) som den utbetalning som gjordes i början maj. Utbetalningen görs till SAMMA BANKONTO som utbetalningen i maj (en medlem har anmält annat konto). Om ni vill ändra konto kan ni fortfarande anmäla detta till mig SNARAST.

KALLELSE till SLUTSTÄMMA

i Västra Husby Fiber ekonomisk förening i likvidation

Måndag 30 december 2019  kl 18.30 Västra Husby Gamla Hemmet

 

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 3. Godkännande av röstlängden
 4. Val av två justeringsmän
 5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 6. Fastställande av dagordningen
 7. Likvidatorns slutredovisning för tiden 2019-05-26—2019-12-20 och revisionsberättelsen
 8. Beslut om fastställande av slutredovisningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt likvidatorn för tiden 2019-05-26—2019-12-20
 10. Föreningens upplösning
 11. Stämmans avslutande

Kaffe och te serveras

Länk till Slutredovisning och revisionsberättelse.

 

Gunnar Fredin

Likvidator Västra Husby Fiber ek för

bredband.vastra.husby@gmail.com
070-543 5530

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *