Från tomtgräns till bredbandsswitch

Från tomtgräns till husvägg

Förläggning_på_tomt

 

Föreningen tillhandahåller:

 • Optoslang 25 mm
 • Varningsnät med söktråd

Fastighetsägaren ombesörjer:

 • Schaktning för optoslang och varningsnät
 • Föräggning av slang och nät
 • Återfyllning och återställning
 • Kabelskydd

Tänk på:

 • Dra upp slangen och nät 0,5 – 1 m på väggen
 • Vänta gärna med återfyllning någon meter närmast husvägg tills fiberkabeln har blivit blåst/flottad. Man klarar 50-100 m med tryckluft – är det längre använder man vatten, kallas för flottning!
 • Märk slangen med adress och längd från änden på slangen till fiberuttag. Använd tuschpenna på silvertejp, packtejp eller plastbit som sätts fast på slangänden.
 • Inte bara slangen utan även söktråden i varningsnätet ska vara hopkopplad vid tomtgräns. Söktråden ska efter montering vara åtkomlig.

Genom husvägg

Genom_husvägg

 

Bilden visar standardlösningen för håltagning i yttervägg.

Hålet kan göras när fibern finns fram till husvägg (ca 1 månad mellan fiberblåsning och  installation).

Fiberuttaget kan monteras ovanför hålet (som på bilden) eller över hålet. När det är monterat får det inte demonteras eller lossas från väggen t ex vid tapetsering.

Även om det räcker med ett 10 mm hål kan det vara lämpligt att borra ett 16 mm hål (innebär att borrförlägnare kan användas) och att ett 16 mm VP- eller flexrör sätts i hålet.

Om hålet görs mer än 1 m ovanför mark (vid suterränghus eller om fibern ska tas in på övervåning) ska fastighetsägaren ordna kabelskydd  på ytterväggen.

Fiberuttaget kan få sättas längre in  i huset om fastighetsägaren ordnar väl skyddad kanalisation från husväggen till fiberuttaget. Tänk på optoslangen måste dras upp på yttervägg och att fiberkabels böjradie inte bör understiga 10 cm och det måste vara skydd för kabeln mellan inkommande optoslang och kanalisationen in i huset. Kanalisationen förbereds lämpligen med dragtråd.

 

Från Fiberuttag till Konverter

Fiberuttag-konverter

Den mesta informationen finns på bilden.

Fiberuttag, patchkabel (upp till 5 m) och konverter samt installation av dessa ingår och tillhandahålls av föreningen.
Patchkabel och konverter blir er egendom efter installationen.

Patchkabeln är ca 3 mm i diameter. Om kabeln ska gå genom hål eller rör behöver hålet/innerdiametern vara 12 mm  för att kontakterna ska kunna träs igenom.
Installatören kan troligen montera kontakt mot ersättning.

På vägg kan kan konvertern monteras på två sätt:

Konverter XG6846

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bottenplatta med dosa för fiberkabel ingår i leveransen vilket innebär att enheten blir dubbelt så stor och att uttagen i de flesta fall blir till höger (det går dock att montera bottenplattan så att uttagen blir nedåt, kräver nog att ni säger till installatören om vill ha det så).

Exempel på färdig installation

Så här ser den färdiga installationen  ut i Gamla Hemmet.

GHemmet

Fiberuttaget är monterat så att det täcker hålet för inkommande fiberkabel. Patchkabeln är förlagd i en kabelränna till

Bredbandsswitchen som här är monterad intill fiberuttaget. Det måste finnas plats till höger och under switchen för kabelanslutningar.

Ovanstående ingår i installationen.

Några synpynkter på denna installation:

 • Fast eluttag saknas i närheten av bredbandsswitchen, borde ha gjorts alternativt att man beställt intallation med längre patchkabel för att få switchen monterad intill befintligt eluttag.
 • Alla enheter sitter inom riskområdet för att bli skadade av dörren om den skulle slås upp för våldsamt (ett dörrstopp behövs).

För tjänsterna som är inkopplade här finns en Bredbandsrouter från Telia och en TV-box.

Notera att om Telia är tjänsteleverantör ansluts TV-box och telefon  vid ”B” i Bredbandsroutern, vid annan tjänsteleverantör  ansluts dessa tjänster vid ”A” i Bredbandsswitchen.

Om ni vill veta mera  rekommenderar jag ”Fråga Kjell” där ni bl a kan hitta svar på de flesta frågor om hur olika prylar kopplas ihop. Det finns också information hos tjänsteleverantörerna, Telias finns här: https://www.telia.se/privat/support med användarguider och manualer.

Behöver ni hjälp med håltagning och kabelskydd kan göra detta avtalas direkt med installatören som också fakturerar kostnaden (ca 850 kr).

Om föreningen gräver utanför tomtgräns kan ni göra en tilläggsbeställning, så avtalar vi med entreprenören att gräva fram till huset. Kostnaden om 125 kr/m fakturas av föreningen.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *