Installation

Installationsanvisningar

Nedan kommer det komma anvisningar på hur installation i hus samt grävning på egen tomt ska/kan utföras.

NEDGRÄVNING AV KABELRÖR

Från tomtgräns till husvägg ansvar fastighetsägaren för grävning och förläggning av kabelrör och markeringsnät med söktråd. kabelröret ska mynna ovanför mark vid husvägg. Det får inte dras in i huset, kabeln kommer att blåsas in med tryckluft eller spolas  in med vatten med högt tryck. Söktråden i markeringsnätet ska också finnas åtkomlig ovan mark, den kommer att användas när kabeln ska lägesbestämmas och mätas in och när den ska sättas ut vid annan schaktning eller när man av någon annan behöver veta var den är förlagd.

Schaktdjupet bör vara 40 cm och markeringsnätet läggs ca 10-20 cm ovanför kabelröret.

All material tillhandahålls av föreningen.

Du kommer att få möjlighet att beställa grävningen genom föreningen.
Arbetskostnaden är berättigad till ROT-avdrag.

INDRAGNING AV KABEL

Preliminär Guide

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *