ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Västra Husby Fiber ekonomisk förenings

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

genomfördes
Söndag 20 mars 2016 kl 17.00
i
Gamla Hemmet Västra Husby

Länk till Protokoll stämma 2016-03-20

Länk till Årsredovisning och Revisionsberättelse 2015

 

Styrelsen

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Beställning av anslutning

För förfrågan och beställning av anslutning till förenings fibernät är det enklast att kontakta oss via e-post:  bredband.vastra.husby@gmail.com

eller kontakta någon av oss i styrelsen:

Magnus Schönbeck  0730 436 545
Mats Myhrman   0705 386 570
Gunnar Fredin  0705 435 530
Björn Bolling

Prislista 2016-08-25

Områdeskarta:
VHusbyFiber

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Hemsidan var nere, nu är den uppe.

Pga att västrahusby.se inte har ägts av fiberföreningen har vi inte haft koll på domänfakturorna, och en miss gjorde att sidan stängdes ner.

Nu har domänen bytt ägare och vi har kontroll över hela sidan (domän och server).

Kommer ni inte åt sidan så ring Mats på 070 – 538 65 70

/Mats

Posted in Information | Leave a comment

Trasig switch

En switch med 24 adresser (varav några till V Husby byalag och några till Luddingsbo) har slagits ut, troligen p g a överhettning.

Telia ska buda över en ny switch och förhoppningsvis är allt löst tills i morgon 18 augusti (kanske redan ikväll).

Posted in Information | Leave a comment

Erbjudande på hemlarm

Verisure har ett erbjudande på hemlarm som gäller för vårt område.
Läs mer

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Årsstämma i Fiberföreningen

Västra Husby Fiber ekonomisk förening

kallar till

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Söndag 29 mars 2015 kl 17.00 i

Hylingegården Västra Husby

 

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 3. Godkännande av röstlängden
 4. Val av två justeringsmän
 5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 6. Fastställande av dagordningen
 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 10. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
 11. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 14. Val av valberedning, minst 2 personer, var av en sammankallande
 15. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar
 16. Stämmans avslutande

Kaffe eller te serveras.

Efter stämman planerar vi ytterligare programpunkter, bland annat frågestund.

Välkommen!

Styrelsen

 

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Status inkopplingar landsbygd

Installationen av Fiberuttag och Bredbandsswitchar pågår i en takt om 12 per dag sedan mån 2 feb. Tyvärr har det visat sig att många anslutningar inte fungerar från att installtionen är klar. Här reovisas hur många av anslutningarna som fungerar efter kl 17  respektive dag. Med fungerande menas att man inte får svaret ”Fiberanslutning saknas” när man söker på installationsadress på bredbandswebben.se.

Installationsdag              må 2/2   ti 3/2   on 4/2  to 5/2  fr 6/2  må 9/2  10-11/2    Totalt
Antal plan installationer      12          12          12         12        12           12         14            86
Antal fung 12/2 kl 17              7          12           10        10         11           11         11          72/ 86
Antal fung 20/2 kl 17             9          12           10        10         11           11         11          74/ 86
Antal fung 13/3 kl 17            10          12           10        10         11           11         11          75/ 86
Antal fung 20/3 kl 17                                                                                                           78/ 86
Antal fung 20/3 kl 17                                                                                                           82/ 86

Antal ej fungerande
12/2 kl 17                             3            0           2          2         1           1          3          14/ 86
20/2 kl 17                                                                                                                     12/ 86
13/3 kl 17                                                                                                                      11/ 86
20/3 kl 17                                                                                                                      8/ 86
27/3 kl 17                                                                                                                      4/ 86

Jag har också fått en förklaring till lysdiodernas funktion från CTS:

CTS status

Det innebär att:
POWER ska lysa grön när strömförsörjningen är ansluten.
STATUS ska lysa grön (orange under uppstart).
WAN  ska lysa orange när fiberledningen fungerar (blinkar vid mottagning eller sändning av data).
LAN 1-3 ska lysa orange (1000 Mbit/s) eller grön (10/100 Mbit/s) när utrustning är ansluten till nätverkskontakt med röd (1), gul (2) respektive grön (3) markering (blinkar vid mottagning eller sändning av data).
LAN 4 (blå markering) och LAN 5 (dold) används inte och är släckta.

Tryckknappen stänger av alla lysdioder utom POWER i yttre läget.

 

Posted in Byalagsfrågor, Okategoriserade | Leave a comment

Snart dags för Fiberinstallation

Fiberblåsningen fram till husen är nu nästan klar. På tisdag ska de sista sträckorna blåsas om allt går som det ska. Då åtgärdas de 4 sträckor som det är stopp i, de kommer att grävas upp vid stoppet för att komma åt slangen. TopFibre utför skarvningen i brunnarna direkt efter fiberblåsningen så även detta moment kommer att vara klart nästa vecka.

Sedan återstår bara installationen!

Ni ska nu ha fått lapp med tid installation av fiberanslutningen (de sista har lagts i postlådor under lördagen).

Läs igenom texten!

KOLLA att telefonnummer stämmer. Om något annat nummer gäller till den som öppnar på installationsdagen är det bra om ni meddelar detta.

VIKTIGT: kolla måtten i de båda rutorna:

 • Övre rutan: om det står ”0,5 m” i rutan kommer Fiberuttag och Bredbandsswitch att monteras intill varandra.
  Fiberuttaget monteras direkt där inkommande kabel kommer in. Om ni vill ha bredbandsswitchen på annan plats på annan plats än alldeles intill fiberuttaget och inte har meddelat kabellängd måste vi omgående ha besked om annan längd (mät kabellängd mellan enheterna och lägg till  0,5 m). Det är krav från kommunen att vi  lämnar kabellängder i förväg.
 • Nedre rutan: är rutan tom har vi inte fått någon uppgift om längd på kabelskydd. Ni ska ombesörja att inkommande slang och kabel skyddas med kabelskydd på utsidan av huset. Om ni inte anlitar entreprenör för montering av kabelskydd vill vi ha längd ni behöver (exakt längd, max 1 m per hus, vi kapar och distribuerar). Vi kommer att göra en beställning av fler kabelskydd från kommunen, därför vill vi ha längderna omgående.

Skicka ändrade kontaktuppgifter och längder enklast genom att skicka mail till bredband.vstra.husby@gmail.com

Mikael på Vibotec har meddelat att han är fulltecknad med jobb och kan inte åta sig fler håltagningar.


 

Om ni börjar fundera på nästa stag, BESTÄLLA TJÄNTER, kan ni få en snabb överblick här: http://oppenfiber.se/ klicka på Prisexempel tjänster och välj mellan alternativen.

Notera att det bara är prisexempel, när det gäller TV finns flera kanalpaket att välja på, för Telefon ska man ta med samtalskostnaden som är olika hos tjänsteleverantörerna, vissa av dem har också flera prisplaner. Ni hittar fler alternativ och mer information på tjänsteleverantörernas webbplatser.

När det gäller TV går det i en smart-TV eller via en dator, surfplatta, smart telefon eller mediaspelare få tillgång till TV via bredbandet (t ex SVT-play, Netflix och många fler både fria och betalkanaler) utan att ha abonnemang för TV och betala krypteringsavgift.

Länkar till de tjänsteleverantör som levererar tjänster i vårt nät:

AllTele    Bahnhof     Boxer     Bredband 2    Netatonce

Serverado    T3     Telia     Universal Telecom    Viasat

 

Som alltid är välkomna att kontakta oss om ni har några frågor om fiber och bredband

 

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Fibernytt 2014-12-22: Installationon på landsbygden

Hej!

Jag fick under förra veckan besked om att Söderköpings kommun och Topfibre har planerat in Installationen för oss i Västra Husby landsbygd till v 6 och 7, d. v. s. 2 – 13 februari 2015.

Tillägg 15-01-08: Fiberblåsningen pågår fortfarande, hittills finns fiber till ca 30 hus, troligen kommer den att ta bortåt två veckor till. I mitten av januari kommer TopFibre att fortsätta skarvingen av fiber i brunnarna, ska vara klart 30 jan. Planeringen för installation i hus gäller fortfarande. Information om tidpunkt  för installation i resp hus kommer att distribueras under vecka 3.

Med risk för att vara tjatig repeterar jag här vad som gäller:

Före installationen ska hål i ytterväggen vara klart, installatören drar in kabeln i hålet och monterar ett fiberuttag på insidan. Han monterar även Bredbandsswitchen på av er anvisad plats (nära eluttag) och drar en fiberkabel mellan fiberuttaget och bredbandsswitchen i en plastkanal. Har ni inte anvisat plats kommer switchen att monteras intill fiberuttaget.

I installationen ingår upp till 5 m kabel mellan Fiberuttag och Bredbandsswitch, kommunen behöver uppgift om längd. Vill ni ha mer än 5 m går det att ordna antingen vid installationen (hör av er omgående i detta fall) eller senare (då får ni beställa kabel och arbete själva av företag som jobbar med fiber, t ex Vibotec).

Ni får även upp till 1 m kabelskydd att montera över inkommande slang och hål på utsidan av väggen, vi vill veta vilken längd ni behöver, så kommer vi dela ut dessa i början av februari.

Ni kan lämna uppgift om installationsadress, kabellängd (50 cm, 1, 2, 3, 4 el 5 m) och längd på kabelskydd genom att skicka ett mail till bredband.vastra.husby@gmail.com eller skicka SMS till 070-543 5530.

Under första halvan av januari kommer ni vi att dela ut lappar med inbokade tider för installationen, det kräva att någon person är på plats och släpper in installatören. Installationen tar normalt en till en och en halv timme per adress.

På styrelsens vägnar önskar jag er en riktigt GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Med vänliga hälsningar

Gunnar Fredin
Sekreterare
Västra Husby Fiber ekonomisk förening
070-543 5530

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Vibotecs prislista samt vem gör vad i repris

Jag har mailat länk till Vibotecs prislista som gäller t o m  2014-12-31 för föreningens medlemmar till er som ska ha aktiv anslutning på landsbygden. Om ni behöver den på nytt elller på papper skicka ett mail till bredband.vastra.husby@gmail.com och fråga efter Prislista Vibotec.pdf eller ring/sms:a till 070-543 5530.

Vibotec kan utföra de punkter som fastighetsägaren ska utföra i samband med installationen, d v s

 • Grävning på tomt och förläggning av fiberslang och markeringsband
 • Håltagning och tätning av hål på utsidan efter indragning av fiberkabel
 • Kapning av fiberkanalisation (25 mm slang) även efter att fiberkabeln är indragen
 • Uppsättning av kabelskydd på yttervägg
 • Ev uppsättning av eluttag
 • Ev fiberpatchkabel längre än 5 m (kabel eller kabel och installation) mellan fiberuttag och bredbandsswitch
 • Ev utbyggnad av fastighetsnätet (Vibotec bygger kablade nät men inte trådlöst eller homeplug)

Trådlöst nät eller Homeplug-nät inom ett hus (normal villa) är vanligen inte något problem att göra själv. (Homeplug innebär att elnätet även används som datanät.)

En repetition av vad som ingår i Fiberföreningens/kommunens installation:

 • Förläggning av fiberslang och markeringsband till tomtgräns
 • Fiberslang och markeringsband med söktråd till valfri plats på husvägg (exkl förläggning)
 • Kabelskydd (upp till 1 m) för montering på husvägg (exkl montering efter indragning av fiberkabel)
 • Blåsning/flottning av fiberkabel till husvägg
 • Indragning av fiberkabel genom befintligt hål (men ej kapning av 25 mm slang, det ska vara gjort)
 • Tätning av hål på insidan.
 • Tillhandahållande och montering av Fiberuttag och Bredbandsswitch (switchen blir fastighetsägarens egendom efter montage). Switchen ansluts i bef eluttag.
 • Tillhandahållande och montering av Fiberpatchkabel upp till 5 m mellan Fiberuttag och Bredbandsswitch (kabeln blir fastighetsägarens egendom efter montage).
Posted in Okategoriserade | Leave a comment