Tag Archives: Betalning

Status för landsbygden #5

Under sommaren har det hänt saker på landsbygden. Grävningen har startat och de har i skrivande stund grävt ungefär hälften av de 20,5 km som i dagsläget är projekterat. Det är nästan 100 anslutningar som ska matas med slang och … Continue reading

Posted in Fiberfrågor, Fibernytt, Information | Tagged , , , , , | Leave a comment

Fakturor – Landsbygden

Landsbygsprojektet kostnader kommer delas upp i två fakturor. Anledningen är att skapa ett andrum i medlemmarns ekonomi, samt att föreninges kostnader kommer vara till grävning (entreprenör) i närtid, och senare för själva inkopplingen (kommun). Det troliga är att den första fakturan kommer … Continue reading

Posted in Fiberfrågor, Information | Tagged , , , | Leave a comment

Erbjudande om lån

Swedbank har ett erbjudande om lån till fiberutbyggnad. Vi tror även att andra banker kan lämna motsvarande erbjudande, speciellt om ni redan är kund till banken. Länk till Swedbanks erbjudande Det mest ekonomiska ur lånesynpunkt är att om möjligt lägga lånet i … Continue reading

Posted in Fiberfrågor, Information | Tagged , , | Leave a comment

Medlemsavgift

Betalning av medlemsavgift Den 15 maj hade 94 medlemmar betalat medlemsavgiften. Samma dag skickades fakturor ut via mail till de som anmält sig efter 3 maj. Tidigare fakturautskick har gjorts 2013-04-24, 2013-04-25 och 2013-05-03 också dessa via mail. Om ni … Continue reading

Posted in Fibernytt | Tagged , , | Leave a comment