Tag Archives: Landsbygd

Status för landsbygden #5

Under sommaren har det hänt saker på landsbygden. Grävningen har startat och de har i skrivande stund grävt ungefär hälften av de 20,5 km som i dagsläget är projekterat. Det är nästan 100 anslutningar som ska matas med slang och … Continue reading

Posted in Fiberfrågor, Fibernytt, Information | Tagged , , , , , | Leave a comment

Status för landsbygden #4

Tisdagen den förste April hade föreningen uppstartsmöte för landsbygden med kommun och entreprenör. Sammanfattningsvis är läget som följer. De flesta anslutningsavtal är klara (73 stycken helt klara och kopian återlämnad) några kvar att hämta in. Det finns fortfarande möjlighet att gå … Continue reading

Posted in Fiberfrågor, Information | Tagged , , | Leave a comment

Status för landsbygden #3

Information från styrelsemötet 20/2 Avtalsunderlaget är i princip redo att lämnas till kommunen (nästa vecka). När det är lämnat kommer kommunen ta kontakt med de som inte är med på listan och säkerställa att de fått erbjudande om fiber. Flera … Continue reading

Posted in Fiberfrågor, Information | Tagged , , | Leave a comment

Status för landsbygden #2

Igår torsdag 6/2-14 tog styrelsen beslutet att ta nästa steg i landsbygdsprojeket. Vår bedömning är att projektet kommer kunna genomföras till högst den kostnad som vi har lovat våra medlemmar (maximalt 19000:-). Beslutet togs med bakgrund av det antal anslutningar och … Continue reading

Posted in Fiberfrågor, Information | Tagged | Leave a comment

Status för landsbygden

Styrelsen har valt att förlänga tiden för att skriva avtal till söndagen den 9/2 då det finns ett par fastigheter som ej har tillfrågats. Det som händer under tiden för er som skrivit på avtal är att de kommer skrivas … Continue reading

Posted in Fiberfrågor, Information | Tagged | Leave a comment

Fakturor – Landsbygden

Landsbygsprojektet kostnader kommer delas upp i två fakturor. Anledningen är att skapa ett andrum i medlemmarns ekonomi, samt att föreninges kostnader kommer vara till grävning (entreprenör) i närtid, och senare för själva inkopplingen (kommun). Det troliga är att den första fakturan kommer … Continue reading

Posted in Fiberfrågor, Information | Tagged , , , | Leave a comment

Anslutningar Projekt Landsbygden 2014-01-28

Avtalsläget i dag Nu har avtalen börjat bli inrapporterade. De flesta räknar vi med ska bli klara före månadsskiftet. Jag ska försöka lägga ut uppdateringar några gånger under veckan.                       … Continue reading

Posted in Fiberfrågor, Information | Tagged , | Leave a comment

Områdesansvariga landsbygden

Här finns en lista med kontaktpersoner för landsbygdsområdet: Kontaktpersoner landsbygd.pdf

Posted in Fiberfrågor, Information | Tagged , | Leave a comment