Tag Archives: Områdesansvariga

Områdesansvariga landsbygden

Här finns en lista med kontaktpersoner för landsbygdsområdet: Kontaktpersoner landsbygd.pdf

Posted in Fiberfrågor, Information | Tagged , | Leave a comment

Områdesansvariga – Tätort

Ljungstigen och Enstigen Områdesansvariga: LO Sundqvist & Björn Lundberg Tallstigen och Granstigen Områdesansvariga: Lennie Hellström & Ola Svensson Gullvivsstigen Områdesansvariga: Bengt Ekelund & Stefan Lindeberg Rödsippstigen och Vitsippstigen Områdesansvariga: Peter Elgström & Magnus Schönbeck (Peter Karlsson) Området runt lekparken Områdesansvariga: … Continue reading

Posted in Fibernytt | Tagged | Leave a comment

Projekterings träff i Västra Husby samhälle

Fiberföreningen kommer att genomföra platsbesök i samhället för att reda ut eventuella frågetecken kring den föreslagna projekteringen som gjorts. Den första omgången kommer äga rum den 15 september, 11:30 – 17:00. Nästa omgång ber vi få återkomma till. Du som … Continue reading

Posted in Fibernytt | Tagged , | Leave a comment